25 czerwca – Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia

Powiedzcie, co myślicie o Matce Bożej …

Niech wasze myśli nieustannie kierują się do Maryi tak, jak kochające dzieci myślą o swojej matce. Poproście Ją, aby wam pomogła i pogłębiła waszą wiarę, waszą lojalność wobec Kościoła, wasze przywiązanie do sakramentów i aby strzegła was od grzechu. 

(…) Nawołuję was, żebyście rozwinęli w sobie ten stan ducha, aby, kiedy wasze życie dobiegnie końca, nawyk, który praktykowaliście przez cale wasze życie, był dla was wsparciem i otuchą, kiedy najbardziej będziecie ich potrzebować. Przy Niej będziecie wówczas gotowi do oddania czci Bogu, który jest w Niebie…

Przekazujcie tę praktykę religijną w waszych domach. Upewnijcie się, że figura lub obraz Matki Bożej zajmuje w nim najważniejsze miejsce. Rozmawiajcie o Niej ze swoimi dziećmi, tak aby wasza rodzina była zjednoczona wokół Niej. Rozmawiajcie o Niej z przyjaciółmi (...). Nie bójcie się, a tym bardziej nie wstydźcie się mówić, co myślicie i odczuwacie na temat Matki Bożej …

Australia była poświęcona Maryi Dziewicy pod wezwaniem Wspomożycielki Chrześcijan ... Pokój został nam przywrócony 15 sierpnia 1945 r., w święto Wniebowzięcia Matki Bożej …

Tłumaczone z języka francuskiego

Kardynał James Darcy Freeman Arcybiskup Sidney (Australia), 11 lutego 1973 r.

S'abonner est facile, se désabonner également
N'hésitez pas, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit !