10 czerwca – Włochy: Matki Bożej świętego Łukasza (1857)

Nigdy nie widziałem Maryi Dziewicy, ale Ją słyszę

Mamy rację, myśląc, że święty Jan Paweł II miał dar niezwykłej percepcji nadprzyrodzonego. W czasie gdy rozmawiał na temat objawień maryjnych, pewien człowiek z jego otoczenia zapytał, czy kiedykolwiek widział Maryję Dziewicę. Odpowiedź papieża jest jasna: „Nie, nigdy nie widziałem Maryi Dziewicy, ale Ją słyszę.”

Kardynał Deskur (Polska)opowiadał, że gdy Karol Wojtyła został nominowany na arcybiskupa Krakowa, zastał seminarium diecezjalne niemal puste. Zdecydował się więc na złożenie ślubu Matce Bożej: „Odbędę dużo pieszych pielgrzymek do Twoich świątyń, małych i dużych, bliskich i dalekich, w zależności od liczby powołań, która mi dasz.” Seminarium nagle zaczęło się wypełniać i liczyło prawie pięciuset studentów, gdy arcybiskup opuścił Kraków dla Stolicy Świętego Piotra.

„Mój sposób rozumienia nabożeństwa do Matki Bożej przeszedł transformację. Jeżeli poprzednio byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, obecnie zaczynam rozumieć, że także Chrystus  prowadzi nas do Swojej Matki.” (Jan-Paweł II „Moje powołanie, dar i tajemnica”) 

Tłumaczone z języka francuskiego: Marie Reine

S'abonner est facile, se désabonner également
N'hésitez pas, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit !